1. كلم قمري را پس از شستن به قطعات ريز به اندازه حبه قند خرد كنيد، با ريحان خرد شده و كمي روغن تفت دهيد.
2. نخود و لوبيا را از شب قبل خيس كنيد و با بقيه مواد روي شعله بگذاريد تا پخته شود.
3. در آخر نعناع خشك را در روغن زيتون بريزيد و به آبگوشت اضافه كنيد.