1. سس مایونز، خامه ترش، بلوچیز، سرکه، سیر خردشده و نمک و فلفل سیاه مخلوط می‌کنیم و داخل یخچال می‌گذاریم به مدت 2 ساعت سپس سرو كنيد.