1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید و در صافی بریزید.
2-سرکه و سس سويا، روغن كنجد، سير، زنجبيل و فلفل را در یک کاسه کوچک با همزن مخلوط کنید.
3-نودل پخته، خیار و مواد دیگر را در یک کاسه بزرگ ترکیب کنید. در آخر مخلوط سرکه را به آن اضافه کرده و سرو نمایید.