پاستا را طبق دستور روی بسته بپزید و در صافی بریزید.
کره را در تابه ای ذوب کنید و پیاز را در آن تفت دهید.تا سرخ شود. پنیر را به آن اضافه کنید و حدود 5 دقیقه هم بزنید یا تا زمانیکه ذوب شود. خامه ترش وگوجه فرنگی را در آن ریخته و در آخر با پاستا ترکیب کنید.