1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید.
2- فلفل، گوجه فرنگی، و باقی مواد را به نودل اضافه کرده و فورا سرو کنید.