1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید و در صافی ریخته تا خشک شود.
2-گوجه فرنگی و باقی مانده مواد را در یک کاسه بزرگ با هم ترکیب کنید.
3-سپس نودل را به آن اضافه کرده و هم بزنید و فورا سرو نمایید.