هلو رو خرد کرده بریزید ته لیوان, آب لیموترش، آب سیب و آب کمپوت آناناس رو بريزید رو هلوها با قاشق هم بزنید، یه قالب یخ توش بندازید و نوش جان کنید.