1-فر را در دمای 350 درجه تنظیم نمایید.
2- مرغ، نودل، كرفس، فلفل و پياز را در یک کاسه بزرگ ترکیب کنید.
3-سوپ مرغ، نمک، فلفل و سوپ قارچ را در کاسه ای دیگر ترکیب کنید. هر دو مخلوط را با هم یکی کنید و هم بزنید.
و آن را به دو قسمت تقسیم کنید و در ظرف‌های آغشته به اسپری آشپزی بریزید.
4-حدود نصف فنجان پنیر در هر کدام بریزید و روی آنها را با فویل بپوشانید و در فر به مدت 35 دقیقه قرار دهید.
روی آن ها را بردارید مجددا 10 دقیقه در فر بگذارید.