موزها را قطعه قطعه کنید و در 6 لیوان زیبا بریزید.
با قاشق کاستارد را بر سر موز بریزید.
لیوان های حاوی کاستارد را در جای خنک بگذارید و اجازه دهید به خورد موز برود .
مواد تشکیل دهنده ی چاشنی را با هم مخلوط کنید به قدر یک قاشق سوپ خوری چاشنی را در هر لیوان بریزید.
سپس نوش جان کنید.