1-فلفل ، گردوی خرد شده و همچنین سیر تازه خرد شده در روغن زیتون تفت دهید. سپس ریحان خرد شده و قارچ را به مواد داخل ‌تابه اضافه كرده و هم بزنید.
2-نودل را طبق دستور روی بسته بپزید به آن کمی نمک و فلفل زده سپس آن را به مواد داخل تابه اضافه کنید و به همراه پنیر سرو نمایید.