تمام مواد را با هم ترکیب می کنیم و به مدت 20 دقیقه در ماکروفر می گذاریم تا زمانی که سیب ها نرم شود.