1. سیخ را 30 دقیقه در آب خیس کنید. فر را در دمای 350 درجه تا 400 درجه تنظیم کنید.
2. کره و شکر قهوه ای را روی حرارت به خوبی مخلوط می کنید. خامه و بوربن را اضافه کرده بعد مخلوط را کنار بگذارند.
3. توت فرنگی و برش های کیک به طور مساوي سیخ کرده روی حرارت می گذاریم تا کیک به آرامی تست شود و با بوربن، سس تافی آن را سرو کنید.