1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید. سپس هویج را 3 دقیقه آخر به آن اضافه کنید. بعد از پخته شدن آن ها را در صافی ریخته تا خشک شود.
2-ترکیب به دست آمده را با سوپ، كره، سركه، سس سويا و زنجبيل را در ظرفی مخلوط کنید تا صاف شود.
3-نودل را با مرغ و پیاز ترکیب کنید و سپس مخلوط به دست آمده‌ی بالا را روی آن بریزید و با کنجد میل نمایید.