1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید.
2-در همین حین نخود ها را به مدت یک دقیقه در مایکروفر گذاشته و سپس زیر آب سرد آبکشی نمایید.
3-نودل و نخود فرنگی را به همراه فلفل، مرغ و سس کنجد در ظرفی ترکیب کرده و چاشنی های پیاز کنجد و کلم را در صورت دلخواه به آن اضافه کنید.