سیب، دارچین، جو، شکر قهوه ای، آرد و کره را با برش تافی مخلوط می کنیم. بعد در گردو می غلتانیم. 4 تا 6 ساعت روی حرارت کم می گذاریم.