1. ابتدا سیب را آب‌گیری كرده و داخل میکسر می‌ریزیم.
2. سپس نعنا و آب‌لیمو و يخ را داخل آن به مدت 10 ثانیه میکس می‌کنیم.
3. برای تزيین می‌توانید از یک حلقه لیموترش استفاده کنید.