كيوي، توت فرنگي، پوره ،سيب و يخ را قطعه قطعه كنيدو هسته هايش را جدا كنيد و در مخلوط كن بريزيد و به شكل پوره در آوريد و با برگهاي نعناع و تكه هاي سيب و كيوي روي نوشيدني را تزيين كنيد. اين نوشيدني براي لاغري معجزه ميكند.