1. تمام مواد را داخل مخلوط كن بريزيد و كاملا با هم مخلوط كنيد تا يكنواخت شود.
2. سپس داخل ليوان يخ بريزيد و سرو كنيد.