1. تمام مواد به جز گلاب را داخل مخلوط كن بريزيد و پوره كنيد.
2. در آخر، گلاب را بيفزاييد و داخل ليوان بريزيد و نوشيدني را سرو كنيد.