1. تمام مواد را داخل مخلوط‌كن بريزيد و پوره كنيد.
2. سپس مايه آماده شده را داخل ليوان حاوي يخ بريزيد و سرو كنيد.