هندوانه را پوست گرفته و دانه‌هاي آن را در مي‌‌آوريم، همراه آب گازدار، گلابي و آب ليموترش در مخلوط‌كن ريخته و مخلوط مي‌‌كنيم. داخل ليوان‌هاي مورد نظر يخ ريخته و مخلوط آماده شده را روي آن مي‌ريزيم.