ابتدا آرد و شیر را روی حرارت می گذاریم. سپس نشاسته را که از قبل در آب حل کردیم داخل ظرف شیر و آرد می‌ریزیم.
بعد از چند دقیقه شکر را اضافه کرده سپس گلاب را به آن افزوده چند دقیقه کافی است تا جا بیفتد. در ظرف مورد نظر سرو کنید.