1. پوره را در ظرفی ریخته و یک لیوان آب پرتقال را به آن اضافه کنید و آن قدر به هم بزنید تا پوره‌ها خوب حل شوند.
2. مخلوط را در 12 لیوان بریزید و لیوان‌ها را تا نیمه با یخ پر کنید.
3. سپس مقدار کافی سودا یا سون آپ به هر لیوان اضافه کنید و با قاشق به آهستگی هم بزنید آماده مصرف است با نی كالیبر بزرگ نوش جان كنید.