1.در ظرفی آب آناناس، آب گریپ فروت، آب معدنی، عرق نعناع و آب لیموترش را مخلوط می کنیم.
2.سپس لیوان بلندی را که انتخاب کرده‌ایم با تکه های یخ و برش آناناس و حلقه های لیموترش پر می کنیم.
3.سپس از مخلوط آب میوه ها داخل لیوان ریخته و آن را سرو می کنیم.