1. کدو و قارچ را خرد‌ كنيد.
2. برگ جعفری، کدو و قارچ را به همراه زیتون در روغن زیتون تفت دهید.
3. چند باری تابه را جلو و عقب ببريد، تا حرارت به طور یکسان در سراسر تابه پخش شود.
4. پوست یک لیموی تازه را رنده کنيد.
5. اسپاگتی آبکش‌شده را در ماهی تابه بريزيد.
6. فلفل و نمک را اندازه كنيد. پس از اضافه كردن برگ جعفری و پوست رنده شده لیمو، اسپاگتی را بر روی حرارت ملایم قرار دهيد، تا طعم و عطر مورد نظر شما را پیدا کند.
7. پس از آماده شدن‌اسپاگتی آن را به همراه پنیر پارمسان میل کنید.


* در تهیه این اسپاگتی حرارت دیدن به اندازه تمامی مواد است به صورتی که نه خام بمانند و نه بسوزند.