1. آرد برنج را در شير حل مي‌كنيم و شكر و گلاب را اضافه مي‌نماييم.
2. مايه را روي حرارت ملايم قرار مي‌دهيم و مرتب به‌هم مي‌زنيم تا جوش آمده و كمي غليظ شود.
3. سپس در ظرف كشيده و وقتي سرد شد صرف مي‌نماييم.