1. هفت ليوان آب را با شكر مخلوط كرده و روي حرارت مي‌گذاريم تا شكر در آب حل شود.
2. همان‌طور كه روي حرارت است نعناع تميز شده را با نخ مي‌بنديم و در شكر و آب مي‌گذاريم تا شربت قوام آيد.
3. سركه را داحل شربت مي‌ريزيم چند جوش كه زد شربت را از روي حرارت بر مي‌داريم.
4. بعد از اين‌كه شربت سرد شد، آن را صاف مي‌كنيم. در شيشه ريخته و در جاي خنك نگهداري مي‌كنيم.