1.آب و شكر را روی حرارت ملایم قرار می دهیم تا بجوشد.
2.بعد گلاب و زعفران را اضافه كرده، سپس آب لیمو را می ریزیم.
3.پس از چند جوش، شربت آماده شده را از روی شعله بر می داریم.