1. کدو تنبل را نصف کنید. تخم‌های آن را با دقت از گوشت آن جدا کنید.
2. تخم‌ها را داخل آبکش بریزید. خوب آبکشی کنید. اضافه‌های گوشت کدو را بردارید.
3. تخمه‌ها را داخل سینی فر بریزید و کمی نمک روی آن‌ها بپاشید.
4. سینی را داخل فر با حرارت 100 درجه سانتیگراد به مدت 2 – 3 ساعت قرار دهید تا تخمه‌ها آماده شوند.