تصویر کامل قره قاط کوکتل عیار به سبک ایتالیایی می باشد


1. یک لیوان را پر از یخ خرد شده کنید.

2. آب میوه ها و عسل را در لیوانی که یخ ریخته اید بریزید.

3. نوشیدنی را با عرق آلبالو و گیلاس تزئین کنید.