آب، شکر و زعفران مواد شهد هستند که جداگانه روی گاز گذاشته شود. قبل از جوشیدن، گلاب را نیز اضافه کرده پس از یک جوش از روی گاز برداشته، کنار می گذاریم. آرد برنج را الک کرده، درون تابه با روغن تف می دهیم.
پس از بلند شدن بوی آرد برنج، مواد شهد را اضافه کرده مرتب زیر و رو می کنیم تا وقتی که حلوا به ظرف نچسبد و نیز به روغن بیفتد. در این مرحله حلوا آماده است در ظرفی ریخته و با خلال بادام و یا پودر نارگیل تزیین نمایید.
از مزایای این حلوا سریع آماده شدن و خوش خوراکی آن است.
● نکات مورد توجه:
۱) در زمستان از روغن مایع و در تابستان از روغن جامد استفاده کنید.
۲) در مرحله آخر اگر پس از مدتی به روغن نیفتاد مقداری دیگر روغن بریزید.
۳) زعفران را از قبل آب کرده سپس در شهد استفاده کنید.