1. چغندرها را شسته و تمیز کرده و به صورت حلقه‌ای برش دهید. اگر بخواهید درسته پخته شوند، با چاقو در قسمت‌های مختلف هر یک از آن‌ها شکاف‌های عمیق ایجاد کرده سپس آن را در ظرف مناسبی قرار داده و رویش شکر بپاشید.
2. آب را نیز افزوده و ظرف را با درپوش به مدت 30- 25 دقیقه با درجه حداکثر 900 وات یا 100% در دستگاه قرار دهید.
3. در این مدت یک بار چغندرها را زیر و رو کنید. بعد از پخت به شکل مکعب مستطیل می‌برید و سرو می‌کنید.

* بهتر است درپوش ظرف را کمی باز بگذارید تا مانع از سر رفتن آب آن شود.
* با توجه به نوع چغندر ممکن است زمان پخت آن کمی بیشتر شود.