ابتدا آب سرد، آب پرتقال، آب ليمو، شكر، شربت انار و عرق بهارنارنج را در پارچ بریزید، سپس شکر را اضافه و هم بزنید تا در آب حل شود. در مرحله بعد با برش لیمو ترش، به نوشیدنی خود در صورت دلخواه چاشنی بیافزایید.
در مرحله آخر نوشیدنی را در لیوانی که پر از یخ است بریزید و نوش جان کنید.