1. لیمو را به تکه های کوچک برش داده و حدود 1/3 شکر و 150ml آب به آن اضافه کنید این مقدار لیمو را دربطری بزرگی بریزید این روند را چند بار تکرار کنید و آن را ترکیب کرده و تکان دهید.

2. سپس آن را در یک ظرف ریخته و تکه های یخ و برگ های نعناع و تکه های لیمو را به آن اضافه کنید.