1-آب را در قابلمه ای بجوش می آوریم و سوپ الیت را اضافه کنيد.
2-زنجبیل را تفت می دهیم و به قابلمه اضافه می‌کنیم.
3-وقتی تمامی مواد پخته شد در آخر نودالیت را اضافه کرده و وقتی کاملا پخته شد سرو می‌کنیم.