1. خیار را با پوست به خوبی بشویید و سپس به ورقه‌های نازک تقسیم کنید.
2. برگ‌های نعنا را نیز به خوبی بشویید. یک پارچ را از آب پر کرده و سپس عسل، نعنا و خیارهای خردشده را به آن بیفزایید و خوب هم بزنید.
3. یخ‌ها را به آن اضافه کنید. پارچ را برای چند ساعت درون یخچال قرار دهید تا آب طعم و عطر خیار و نعنا را بگیرد.