1. شير و پودر كاكائو را در مخلوط كن ريخته خوب بزنيد.
2. بستني را به شير اضافه كرده بزنيد.
3. مخلوط را در ليوان ريخته روي آن را با كمي بستني و پودر كاكايو تزيين كنيد.