1. تمام مواد را در مخلوط كن ريخته با هم مخلوط كنيد.
2. براي تزيين مي‌توانيد از بستني وانيلي استفاده كنيد.