1-همه مواد را با هم مخلوط کرده.
2- نودل را در آب جوشانده، آبکش کرده، مخلوط می‌کنیم . نوش جان