1-همه مواد را با هم مخلوط کرده.
2-میگو و کدو سبز را سیخ کرده، کباب می‌کنیم.
3-نودل را در آب جوشانده، آبکش کرده، به ظرف سبزیجات اضافه می‌کنیم .