1. ابتدا همه نان‌ها را به یک اندازه ببرید سپس یک تکه از آن را روی میز قرار داده و حدود هفتاد گرم از پنیر را روی آن بمالید به طوری که همه نان را فرا گیرد.
2. بعد مقداری از سبزی خوردن را روی آن بپاشید تکه بعدی نان را روی ان قرار داده وروی آن فشار دهید.
3. بعد حدود نصف کره را روی نان بمالید اگر دوست داشتید گردو را خرد کرده و روی نان و کره بریزید و مقداری از سبزی را روی نان بپاشید.
4. نان سومی را روی این دو تکه قرار داده و باز کمی فشار دهید و بقیه کره و پنیر را روی نان سوم مالیده و بقیه گردو و سبزی را روی آن بپاشید.
5. حال نان‌ها را لوله کرده و یک تکه آلومینیوم دور آن قرار دهید و حدود نیم ساعت در یخچال بگذارید.
6. آن را بیرون آورده و برش بزنید. این ساندویچ بسیار خوبی برای مدرسه بچه‌ها و مسافرت است.