1-سوپ، زنجبیل، سیر را در یک قابلمه متوسط بجوشانید، درب آن را به مدت 15 دقیقه بگذارید.
2-در همین حال، مرغ را در فر بپزید. زنجبیل و سیر را از قابلمه بیرون آورید، نودل و سس سویا را به آن اضافه کنید بعد از 5 دقیقه که گرم شد، کاهو را اضافه کنید حدود 2 دقیقه آن را بپزید.