1-نودل را طبق دستور روی بسته بپزید .
2-سپس آن را آبکش کرده و مجددا به تابه برگردانید آن را با کره و باقی مواد مخلوط کرده و فورا سرو نمایید.