1- سوپ، سس سويا، سس ماهي، سركه و سس شيلي را در یک کاسه کوچک ترکیب کنید.
2-نودل را طبق دستور روی بسته آن پخته و در صافی بریزید.
3-روغن را در تابه ای روی حرارت متوسط داغ کرده، سپس سیر، زنجبیل و مرغ را به آن اضافه کنید و به مدت 3 دقیقه در آن سرخ کنید.
4-مخلوط سوپ، کدو سبز و هویج را نیز به تابه اضافه کنید و 3 دقیقه بپزید. نودل ها را اضافه کنید و 2 دقیقه روی حرارت قرار دهید تا گرم شوند با کنجد سرو نمایید.