1-نودل را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید. سپس در صافی ریخته تا خشک شود.
2-آن را با سوپ مرغ ترکیب کرده صبر کنید تا بجوشد بعد از 3 دقیقه، سس و كلم، نخود و هويج را نیز به آن اضافه کنید و 2 دقیقه بپزید.
3-سپس نودل را با گشنیز و پیاز سبز مخلوط کنید.