1. آب و شكر را روي حرارت قرار داده تا بجوشد و پس از مدتي كه حجم آن به نصف رسيد، حرارت را خاموش مي‌‌كنيم تا شربت كاملا خنك شود.
2. يكي از ليموها را براي تزيين حلقه كرده و آب پنج عدد باقي مانده را مي‌‌گيريم.
3. پوست باقي‌مانده ليموها را دور نريخته و به همراه برگ‌هاي نعنا در هاون مي‌‌كوبيم يا اين‌كه ريز خرد مي‌‌نماييم.
4. ليمو و نعنا خردشده را به شربت اضافه كرده و داخل ليوان‌ها يخ ريخته و روي يخ از مواد شربت تا ليوان را پر مي‌كنيم.
5. روي مخلوط آب گازدار ريخته، سپس ليوان‌ها را با نعنا تازه و برش‌هاي ليمو تزيين مي‌كنيم.