1-نودل را طبق دستور روی بسته آن بپزید.
2- در حالی که نودل در حال پختن است، در کاسه ای دیگر سرکه، سس سويا، روغن كنجد، سير، زنجبيل و فلفل را با مخلوط کن هم بزنید.
3-سپس نودل پخته شده را با خیار و بقیه مواد به آن اضافه کرده و ترکیب کنید به آن سرکه اضافه کرده و سرو نمایید.