1- شش فنجان آب را در قابلمه بجوشانید از روی حرارت برداشته نودل را به آن اضافه کنید حدود 3 دقیقه خیس بخورد سپس در صافی بریزید.
2- در حالی که نودل ها در حال خیس خوردن هستند در ظرفی دیگر شکر و 3 ماده دیگر را مخلوط کنید و خوب ترکیب کنید.
3-سپس نودل ها را با مخلوط و بقیه مواد ترکیب کنید مقداری بادام به آن زده و سرو نمایید.