1-نودل را در آب جوش 5 دقیقه پخته و در صافی ریخته و آب سرد بشویید.
2-رشته فرنگی را با کلم، ميگو، نخود و جوانه لوبيا را ترکیب کنید به آرامی هم زده با پیاز و گشنیز سرو نمایید.