1-نودل ها را با توجه به دستور روی پاکت آن بپزید.
2-در حالی که نودل ها در حال پخته شدن هستند، سوپ مرغ، سركه، سس سويا، كره بادام زميني، شكر، زنجبيل و روغن را با هم ترکیب کنید.
روغن نباتی را در تابه ای روی حرارت متوسط داغ کنید. سیر را به آن اضافه کرده 45 ثانیه تفت دهید. مارچوبه را به روغن اضافه کرده و 2 دقیقه آن را سرخ کنید. سپس میگو را اضافه کنید تا زمانی که پخته شود.
3-سوپ مرغ و پیاز را به تابه اضافه کرده صبر کنید تا داغ شود نودل ها را در آن ریخته و به آرامی هم بزنید تا ترکیب شوند.